Đề cương ôn tập – Kỹ thuật lập trình (khoa Điện)

Đề cương ôn tập:Download

Đề cương ôn tập môn Kỹ thuật lập trình C

Đề cương ôn tập môn Kỹ thuật lập trình C dành cho các lớp CNT48ĐH, CNT49ĐH1, CNT49ĐH2:Download