Một số hội thảo (conference) về công nghệ thông tin ở Việt Nam

Cập nhật cho năm 2015 (chi tiết về các hội thảo xem bên dưới):

1. Hội thảo SoICT năm 2015 sẽ được tổ chức từ 3-4 tháng 12 tại cố đô Huế, deadline là 26-07-2015.

2. Hội thảo KSE 2015 sẽ được tổ chức từ 8-10 tháng 10 tại đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, deadline là 01-05-2015.

3. Hội thảo FAIR 2015 sẽ được tổ chức tại Hà nội từ ngày 9-10 tháng 7 tại Hà nội, hạn nộp abstract là 10-05-2015, nộp full paper là 30-05-2015.

4. Hội thảo quốc gia về CNTT – Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ được tổ chức tại Đại học Nguyễn Tất Thành, Tp Hồ Chí Minh, thời gian dự kiến vào tháng 10 năm 2015. Hiện chưa có thông báo chi tiết về hội thảo này.

5. Hội thảo NAFOSTED lần thứ hai về Khoa học Thông tin và Máy tính – The second NAFOSTED Conference on Information and Computer Science – NICS. Hội thảo được quĩ NAFOSTED tài trợ, và các bài báo tại hội thảo được đăng trên hệ thống cơ sở dữ liệu của IEEExplore Digital Library. Deadline là ngày 10 tháng 5 và hội thảo sẽ tổ chức vào 16-18 tháng 9, 2015 tại Học viện Bưu chính viễn thông tại Tp. Hồ Chí Minh.

 

1. Hội thảo chuyên đề quốc tế về Công nghệ Thông tin và Truyền thông – International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT). Đến năm 2013, hội thảo này đã tổ chức được 4 lần, khá uy tín. Đúng như tên gọi, hội thảo này dành cho cả ngành Công nghệ thông tin và điện tử, viễn thông. Trong số các hội thảo về CNTT ở Việt Nam thì hội thảo này có qui trình tổ chức có thể nói là tốt, các chủ đề của hội nghị cũng được phân chia khá hợp lý (xem thêm ở web address), proceeding được đăng ở ACM ICPS.

2. Hội thảo quốc tế về công nghệ tri thức và hệ thống – International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE). Hội thảo đã tổ chức được 5 lần, nội dung gồm khá nhiều lĩnh vực nghiên cứu của Công nghệ thông tin. Các bài báo của hội thảo theo chuẩn và được đăng ở Cơ sở dữ liệu của Springer-Verlag (12 trang). Một số bài sau hội thảo có thể được đăng trong special issue của tạp chí (cái này khá lợi).

3. Hội thảo quốc tế về công nghệ tính toán và truyền thông RIFV – RIFV International Conference on Computing and Communication Technologies. Hội nghị này ban đầu được khởi xướng bởi Viện tin học Pháp ngữ – IFI và Đại học Bách khoa Hà nội, đã tổ chức đến lần thứ 10. Kỷ yếu hội nghị được đăng ở Cơ sở dữ liệu của IEEE.

4. Hội thảo “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin” – Fundamental and Applied IT Research (FAIR). Đã tổ chức được 6 lần. Điểm hạn chế là kỷ yếu không nằm trong cơ sở dữ liệu quốc tế nào.

5. Hội thảo quốc gia về CNTT – Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông. Đây là hội thảo cao tuổi nhất trong số các hội thảo về CNTT ở Việt Nam, năm nay là lần thứ 16, mỗi bài viết tham dự dài tối đa 8 trang (tiếng Anh hoặc Việt). Điểm hạn chế là kỷ yếu của hội thảo không nằm trong cơ sở dữ liệu quốc tế nào.

6. Hội thảo NAFOSTED lần thứ nhất về Khoa học Thông tin và Máy tính – The first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science – NICS. Đây là hội nghị lần đầu tiên tổ chức và được quĩ NAFOSTED tài trợ, theo thông báo thì các bài chọn lọc có thể đăng trên tạp chí thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu của Springer-Verlag.

7. International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC). Là một hội thảo chuyên về điện tử viễn thông, được tổ chức khá bài bản, đã được 6 lần, có một số ít ngành thuộc về công nghệ thông tin. Mỗi bài viết tham gia dài tối đa 6 trang. Kỷ yếu hội thảo được đăng trên cơ sở dữ liệu của IEEE.

8. Hội thảo khoa học Quốc gia về Điện tử – Truyền thông – REV 2013. Hội thảo này cũng được tổ chức lần đầu tiên, các lĩnh vực chủ yếu là điện tử viễn thông, tuy nhiên cũng có một số ít thuộc công nghệ thông tin. Kỷ yếu có  ISBN, một số bài chọn lọc đăng ở tạp chí  Journal on Electronics and Communications (JEC).

9. The International Conference on Communications and Electronics (ICCE). Cũng là một hội thảo chính về điện tử, viễn thông, tuy nhiên vẫn có vài chủ đề nhỏ thuộc về Công nghệ thông tin. Hội thảo được tổ chức 2 năm 1 lần, đã tổ chức được 4 lần. Kỷ yếu đăng trên cơ sở dữ liệu của IEEE.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: