Windows 7 services optimize or ‘Too many services will kill your machine’

Windows 7, cũng giống như các bậc đàn anh của nó là Windows Vista, XP, … được Microsoft attached với rất nhiều services, trên máy tính của tôi là 182 services. Tuy nhiên là một người dùng bình thường với các nhu cầu cơ bản: ứng dụng văn phòng (Office), duyệt web qua Wifi hoặc LAN, nghe nhạc, in ấn và chia sẻ với các máy tính khác (nhu cầu share càng ngày càng ít đi), kết nối với các thiết bị khác (máy ảnh số, Ipad,Iphone), lập trình bằng VS 2010 chúng ta cần không tới 1/5 trong số các dịch vụ đó. Việc đưa ra các dịch vụ này tất nhiên là có vai trò và mục đích riêng của chúng (bạn có thể send email hỏi các chuyên gia của MS). Theo tôi để đảm bảo các yêu cầu cơ bản và không tốn tài nguyên vào các dịch vụ mà bạn chẳng bao giờ dùng tới, chúng ta chỉ cần các dịch vụ sau:

1. Application Experience

2.Base Filtering Engine (nếu bạn không dùng IDM để download file thì cũng có thể say goodbye dịch vụ này).

3. CNG Key Isolation

4. COM+Event System

5. Cryptographic Services

6. DCOM Server Process Launcher

7. Desktop Windows Manager Session Manager

8. DHCP Client

9. Extensible Authentication Protocol

10. Group Policy Client

11. Multimedia Class Scheduler

12. Network Store Interface Service

13. Office Software Protection Platform

14. Plug and Play

15. Power

16. Remote Procedure Call (RPC)

17. RPC Endpoint Mapper

18. Security Accounts Manager

19. Superfetch

20. System Event Notification Service

21. Task Scheduler

22. Themese (nếu bạn không thích màu mè thì bỏ đi cũng vẫn OK)

23. User Profile Service

24. Windows Audio

25. Windows Audio Endpoint Builder

26. Windows Driver Foundation – User-mode Driver Framework

27. Windows Event Log

28. Windows Font Cache Service

29. Windows Management Instrumentation

30. WLAN AutoConfig

Các dịch vụ trên được để nguyên cấu hình sau khi cài đặt, các dịch vụ khác nếu chạy sau khi khởi động thì thiết lập chúng là Disable. Bạn cũng có thể dùng Task manager để kiểm tra bộ nhớ mà Windows sử dụng ngay sau khi máy khởi động xong. Nếu trên laptop mà chỉ mất khoảng 600 MB là OK.

Posted in Hệ điều hành Windows. Comments Off on Windows 7 services optimize or ‘Too many services will kill your machine’
%d bloggers like this: