Sách gối đầu giường cho lập trình viên thi lập trình

Được viết bởi “Ahmed Shamsul Arefin” và nhận được nhiều lời đánh giá cao của các chuyên gia cũng như các lập trình viên tham gia các cuộc thi lập trình online trên mạng. Đây là một trong những cuốn sách mà sinh viên năm nhất của nghành Công nghệ Thông tin, Học sinh Phổ thông, đặc biệt là những ai hay tham gia thi lập trình nên đọc.
Địa chỉ download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: