Windows có bao nhiêu Version?

Do cách dùng tiếng Anh và việc hiểu tiếng Anh dẫn tới việc nhiều bạn hiểu về các phiên bản của hệ điều hành Windows chưa được đúng lắm. Ví dụ có bạn cho rằng Windows XP Professional Edition và Windows XP Home Edition là hai phiên bản khác nhau của hệ điều hành Windows. Thực ra như vậy vừa đúng lại vừa không đúng, đúng là Windows XP Professional Edition và Windows XP Home Edition là hai Edition khác nhau của cùng 1 Version Windows XP, có lẽ sai là vì hiểu từ Edition và Version sai. Version có nghĩa là một phiên bản, thường đi kèm với các số hiệu của phiên bản (1.0, 1.2. … 5.0) và thường là một thay đổi lớn đối với bản thân phần mềm, ví dụ như đối với Windows thì có 3 thay đổi lớn: thay đổi về kiến trúc nền tảng của hệ điều hành (tức là phần kernel của hệ điều hành), hai là cập nhật các bản vá (patch) cho các lỗi của phiên bản trước đó đối với tất cả các phần của hệ điều hành, ba là các phần mới của hệ điều hành (có thể là các ứng dụng đi kèm hoặc hỗ trợ thêm các công nghệ mới, ví dụ như đối với Windows là chuẩn Wi-Fi, DVD, dot NET framework hay các ứng dụng như Windows Media Player, IE …).
Còn Edition là ấn bản khác nhau của cùng một phiên bản, các Edition thường gắn với các yếu tố về địa lý, ngôn ngữ khác nhau (ví dụ như Compact Edition nghĩa là bản rút gọn, Standard Edition là bản chuẩn, Ultimate Edition là bản có các tính năng cao cấp nhất …). Đối với hệ điều hành Windows các Edition khác nhau thường phân biệt bởi các tính năng của chúng, do nhắm tới việc phục vụ các đối tượng khác nhau nên Microsoft bỏ đi một số tính năng không cần thiết và tăng thêm các tính năng mà đối tượng người dùng hay dùng ví dụ như bản Home Edition nhắm tới người dùng gia đình nên các tính năng đồ họa, video, âm thanh phải tốt, còn bản Professional nhắm tới các người dùng chuyên nghiệp có trình độ cao nên các tính năng hệ thống sẽ cao hơn.
Windows có các phiên bản sau đây:
Windows 1.01
Windows 2.03
Windows 2.11
Windows 3.0
Windows 3.1x
Windows For Workgroups 3.1
Windows NT 3.1
Windows For Workgroups 3.11
Windows 3.2 (released in Simplified Chinese only)
Windows NT 3.5
Windows NT 3.51
Windows 95
Windows NT 4.0
Windows 98
Windows 98 SE
Windows 2000
Windows Me
Windows XP
Windows XP 64-bit Edition 2003
Windows Server 2003
Windows XP Professional x64 Edition
Windows Fundamentals for Legacy PCs
Windows Vista
Windows Home Server
Windows Server 2008
Windows 7

Tham khảo từ Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
Tất nhiên là mỗi Version trên lại có nhiều Edition khác nhau.
Phần nhân (Kernel – Core) của hệ điều hành luôn là phần quan trọng nhất của một hệ điều hành. Đối với Windows nhân gồm 3 thành phần: các dịch vụ chạy ở mức nhân (kernel-mode service, để phân biệt với các dịch vụ chạy ở mức ứng dụng) gồm các thư viện chính của hệ điều hành, các thư viện thực hiện quản lý tiến trình, lập lịch, quản lý vào ra dữ liệu trên đĩa cứng, bộ nhớ. Phần 2 là các thư viện làm việc với các phần cứng ở mức chung, phần 3 là các Diver. Thực ra thì để tìm hiểu hết về nhân của hệ điều hành Windows cũng như các khái niệm liên quan thì cũng đòi hỏi mất nhiều thời gian và công lực, các bạn có thể tham khảo thêm bằng cách đọc cuốn “Microsoft® Windows® Internals, Fourth Edition: Microsoft Windows Server™ 2003, Windows XP, and Windows 2000” của các tác giả “Mark E. Russinovich, David A. Solomon” hoặc đọc tài liệu http://www.i.u-tokyo.ac.jp/edu/training/ss/lecture/new-documents/Lectures/00-WindowsKernelOverview/WindowsKernelOverview.pdf.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: