Quá khen

Một người đàn ông nói với một cô gái trên xe búyt :
– Mỗi khi nhìn cô cười, tôi lại muốn mời cô đến chỗ tôi .
– ồ, ông quá khen – Cô gái khiêm tốn đáp.
– ồ, đâu phải. Tôi là bác sĩ chữa răng mà.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: