Ngôn ngữ mẹ đẻ

Trong một cuộc điều tra dân số của phường, Cán bộ dân số vào nhà một Lập trình viên. Cán bộ hỏi:
– Ngôn ngữ mẹ đẻ của anh là gì?
-Thế nào gọi là ngôn ngữ mẹ đẻ?
-Là ngôn ngữ khi sinh ra anh dùng và sẽ dùng cho đến khi hết cuộc đời.
-À, ngôn ngữ Visual Basic
-Không đúng.
-Thế thì chắc là C++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: