Ai may hơn ai

Một hôm, thị trưởng thành phố cùng vợ đi thị sát một khu công trường. Một người công nhân đầu đội mũ bảo hiểm chạy tới kêu lên:
– Êli ơi, còn nhớ anh không? Chúng ta thường hẹn nhau hồi trung học đấy !
Trên đường về, thị trưởng nói với vợ:
– Mình lấy tôi là may cho mình lắm ! Bằng không mình đã trở thành vợ của một thằng cha xây dựng chứ không phải là bà thị trưởng nữa.
Êli cong cớn:
– Anh cũng phải mừng vì tôi đã lấy anh, bằng không thì chính hắn đã là thị trưởng thành phố này rồi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: