Ai lạc quan hơn

Một người bi quan, một người lạc quan và một kỹ sư ăn sáng cùng nhau. Họ cùng dừng lại và ngắm nhìn cốc bia khi cả 3 cốc chỉ còn một nửa. Người bi quan nói: “Cốc của tôi còn một nửa nữa là hết”. Người lạc quan nói: “Cốc của tôi còn một nửa nữa là đầy”. Và cuối cùng viên kỹ sư mới lên tiếng, sau khi đã ngắm nghía cái cốc khá lâu: “Cái thằng ngốc nào đã làm chiếc cốc này thế nhỉ ? Nó đã dùng gấp đôi số nguyên liệu cần thiết để đựng cái đống chất lỏng này !”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: