Thinking in C++, Second Edition (volume 1 and 2)- What you need to understand C++

Là một trong những cuốn sách điện tử viết về C++ và lập trình hướng đối tượng hay nhất, tác giả là Bruce Eckel. Đây là cuốn sách mà bất cứ lập trình viên C++ nào đều nên đọc qua. Các nội dung của cuốn sách được trình bày khá công phu và cẩn thận, không khó hiểu khi tên của cuốn sách xuất hiện trong rất rất nhiều khóa học về C++ và lập trình hướng đối tượng. Bạn nên đọc cuốn sách này để thấy rằng có những thứ miễn phí nhưng tuyệt vời đến khó có thể tin được.
Địa chỉ download: http://mindview.net/Books/TICPP/ThinkingInCPP2e.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: