Lập trình hướng đối tượng và C++ – Bài thực hành số 3

Bài thực hành số 3: Đa thể và ràng buộc động, Bản mẫu, cài đặt một số cấu trúc dữ liệu.
Địa chỉ download

2 Responses to “Lập trình hướng đối tượng và C++ – Bài thực hành số 3”

 1. Nhlionheart Says:

  Em thưa thầy, với đề bài như thế này :

  Tạo mảng lớp Công ty (tên, số n viên, tổng thu nhập cả năm)

  Phương thức: Cấu tử mặc định, khởi tạo mảng 100 p.tử

  thì mình nên làm Công ty là 1 cấu trúc hay là lớp ạ.
  Em cảm ơn thầy.

 2. 4fire Says:

  Đề bài đã nói rõ là lớp rồi mà em, và môn này là LTHĐT nên lớp là mặc định.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: