Ai là chú rể

Một cặp đang đứng đợi cha cố làm lễ thành hôn. Cả hai người đều để tóc dài ngang vai và cùng đeo khuyên tai.
Cha cố sau một hồi phân vân, trịnh trọng nói với đôi tân hôn:
– Nào, bây giờ xin mời một trong hai con hãy đeo nhẫn cho cô dâu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: