Bài tập thực hành C – Cơ bản

Đây là một số bài tập C cơ bản, dành cho những ai mới học lập trình C.

https://4fire.files.wordpress.com/2009/03/bai-tap-c-co-ban.pdf

Nguồn: Tổ môn Khoc học máy tính, Trường Đại học Hàng hải, cám ơn Mr Nguyễn Thế Cường đã cung cấp bản doc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: