Visual C++ 2008 Feature Pack – Cho cuộc sống dễ dàng hơn

Lập trình Windows với C/C++ chưa bao giờ là một việc dễ dàng với các lập trình viên. Microsoft mới đưa ra một công cụ hỗ trợ cho các lập trình viên C/C++ với phiên bản Visual Studio 2008, đó là bản Visual C++ 2008 Feature Pack: http://download.microsoft.com/download/a/c/a/acaf4f79-2210-4034-94bb-f7e15eb335f5/VC2008FeaturePack.exe.

Có thể đọc thêm 1 số bài viết về thư viện này: http://www.3c.com.vn/Story/vn/nghiencuuvaphattrien/nghiencuuvaphattrien/2009/2/50664.html

http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc507634.aspx

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: