Thế giới phẳng – Cuốn sách có thể làm thay đổi cách nhìn của bạn

Thế giới phẳng, một hiện tượng của lĩnh vực xuất bản, không chỉ đối với dân công nghệ thông tin, cuốn sách có thể mang lại cho bạn những cảm nhận và cách nhìn mới mẻ.  URL download: https://4fire.files.wordpress.com/2007/08/thegioiphang.doc

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++

File download: Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++(https://4fire.files.wordpress.com/2007/08/bai-giang-lap-trinh-hdt-va-cpp.pdf) (1.13 Mb). Bản cập nhật ngày 28/01/2007.